shoutbox kalendarz księga gości licznik na stronę www
 
Inne » Regulamin

Regulamin obowiązujący wszystkich użytkowników

 1. Korzystanie z serwisu jak i rejestracja konta oraz komponentów są bezpłatne.
 2. Jedynym autorem serwisu, oskryptowania i pomysłodawcą jest administrator.
 3. Kopiowanie kodu HTML, skryptów JavaScript oraz elementów graficznych bez zgody autora jest zabronione!
 4. Pamiętaj, aby korzystać z serwisu tak, by nie zaszkodzić pozostałym użytkownikom.
 5. Rejestracja komponentów z zamiarem instalacji ich na stronie lub używanie o tematyce niezgodnej z polskim i międzynarodowym prawem jest zabronione!
 6. Wszystkie dane podawane w serwisie muszą być prawdziwe i zgodnie z prawdą.
 7. Podane dane podczas rejestracji konta nie są ujawniane osoba trzecim bez zgody użytkownika.
 8. Zabrania się:
  • Podawania kogoś innego za autora i pomysłodawcę serwisu niż administrator.
  • Podawania fałszywych danych podczas rejestracji konta.
  • Prób włamań na konta innych użytkowników, zgadywania haseł, zmian hasła oraz wysyłania potwierdzeń rejestracji innych kont.
  • Edycji kodu wygenerowanego na stronie, bez zgody administratora.
  • Podczas rejestracji zabrania się stosowania nazw powszechnie stosowanych za obraźliwe.
  • Umieszczania komponentów na stronach o treści niezgodnej z polskim lub międzynarodowym prawem oraz na stronach o treści pornograficznej.
  • Prób wpisywania w pola formularzy tagów języka HTML.
  • Czerpania jakichkulwiek korzyści z komponentów tego serwisu oprócz administratora.
 9. Administrator ma prawo:
  • Zmieniać zasady funkcjonowania serwisu.
  • Zmieniać zasady regliaminu po uprzednim poinformowaniu za pośrednictwem wiadomości na stronie serwisu.
  • Usunąć konto w wypadku złamania którejś z zasad regliaminu, bez ostrzeżenia.
  • Zablokować możliwość korzystania z komponentów przez danego użytkownika, gdy komponenty użytkownika generują zbyt duży ruch (byt duży ruch rozumiany jest jako wyższy niż 5000 odsłon w ciągu jednej doby). Dotyczy to użytkowników, którzy opłacili usunięcie reklam.
  • Do emitowania reklam na stronach użytkowników zawierających komponenty.
  • Wysyłać listy informacyjne oraz reklamowe do wszystkich użytkowników.
 10. Każdy użytkownik może posiadać nieograniczenie wiele komponentów na jednym koncie.
 11. Komponenty mogą być wykorzystane zarówno na stronie komercyjnej jak i przez strony zwykłe.
 12. Konto może zostać skasowane:
  • Jeśli pozostanie nie aktywne przez okres czasu przekraczający miesiąca od rejestracji.
  • Jeśli na koncie nie znajdzie się żaden komponent po upływie roku od rejestracji.
  • Gdy zostanie złamana któraś z zasad regliaminu.
  • Podczas stwierdzenia braku korzystania z konta i komponentów na nim.
 13. Adres e-mail musi być poprawny w przeciwnym wypadku aktywacja konta jest nie możliwa.
 14. Serwis free4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę konta z przyczyn technicznych.
 15. Serwis free4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie mogą wyniknąć podczas probemów w korzystaniu i użytkowaniu serwisu.
 16. Każdy jest zobowiązany na bieżąco znać zasady regliaminu i ich przestrzegać.
 17. Serwis free4u.pl nie ma obowiązku informować o zmianach w regulaminie.
 18. Wysyłając formliarz rejestracyjny, użytkownik akceptuje wszystkie punkty regliaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez free4u.pl w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.).
 19. Administrator nie musi tłumaczyć swoich decyzji.

Regulamin płatności oraz SMS

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza, że posiada pełną zdolność do rozpoznania swoich czynów i kierowania swoim postępowaniem oraz że zawarte w Serwisie treści nie zostały mu przez nikogo narzucone i korzysta z nich z własnej woli i na własną odpowiedzialność.
 2. Część Serwisu jest dostępna bezpłatnie. Płatne funkcje dostępne w Serwisie są wyraźnie oznaczone i opisane.
 3. Dostęp do płatnych funkcji w Serwisie realizowany jest poprzez płatności w systemie przelewy24.pl oraz systemie SMS Phonesat.
 4. Okres ważności kodu SMS wynosi 30 dni poczynając od momentu wysłania SMSa o specjalnej treści.
 5. Kod SMS można wykorzystać jednokrotnie.
 6. Serwis free4u.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen i form opłat w czasie użytkowania.
 7. Korzystanie z usługi kodów SMS jest możliwe dzięki Operatorowi.
 8. Operatorem dla płatności internetowych jest Dialcom24 Sp. z o.o.; 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15; NIP 781-173-38-52, REGON 634509164; Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł
 9. Operatorem dla kodów SMS jest Phonesat Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000048305, nr NIP 526-22-17-186
 10. Kontakt z operatorami jest możlwy poprzez stronę internetową http://www.przelewy24.pl/kontakt.htm lub http://www.phonesat.pl/kontakt.html .
 11. Kwota netto płatności jest to zsumowana opłata za usługę w serwisie free4u.pl oraz za przekazanie ich przez Operatora serwisowi free4u.pl (prowizja Operatora).
 12. Rzeczywista opłata wnoszona serwisowi free4u.pl jest zależna od formy płatności i ustalana przez Operatora w porozumieniu z serwisem free4u.pl.
 13. W razie jakichkolwiek problemów związanych z systemem płatności opłaty odpowiedzialny jest Operator.
 14. Reklamacje niewynikające z winy free4u.pl rozstrzyga Operator.
 15. Reklamacje wynikające z winy free4u.pl będą rozstrzygane przez serwis free4u.pl.
 16. W przypadku stwierdzenia, iż zawinił serwis free4u.pl jest możliwy zwrot pieniędzy. Kwota podlegająca zwrotu jest pomniejszona o prowizję Operatora.
 17. Warunkiem zwrotu pieniędzy przez serwis free4u.pl jest wystawienie faktury przez pokrzywdzonego.
 
*** Copyright Grupa free4u.pl ***